Fundacja Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego została założona w 2014 roku przez grupę pasjonatów historii i architektury Warszawy, skupionych wokół idei przywracania pamięci o przedwojennej stolicy i rozpowszechniania wiedzy warsavianistycznej.

Celem statutowym organizacji jest działalność oświatowa, kulturalna, edukacyjna w zakresie dziedzictwa narodowego, szerzenia kultury i historii m. st. Warszawy, województwa mazowieckiego oraz Polski.

W ramach Fundacji powstał projekt Park Miniatur Województwa Mazowieckiego, realizujący te założenia. Jako jedyna tego typu instytucja w swojej ekspozycji posiada makiety budynków, które wyróżnia szczególne znaczenie w historii Warszawy i Polski, a które zniknęły z krajobrazu miasta lub zostały znacząco przekształcone. Poprzez naszą wystawę pragniemy pokazać nie tylko ogrom zniszczeń Warszawy, które miały miejsce w trakcie II Wojny Światowej, ale przede wszystkim piękno architektury przedwojennej stolicy.

Założeniem projektu, obok prezentacji miniatur, jest przywracanie pamięci o ludziach i zdarzeniach związanych z nieistniejącymi obecnie perłami architektury Warszawy.


Park Miniatur Województwa Mazowieckiego

Obecnie w ekspozycji PMWM „Utracone perły architektury” znajduje się dziesięć miniatur budynków z XVIII i XIX wieku, będących częścią historycznego, architektonicznego założenia Osi Saskiej, a które zniknęły z krajobrazu Warszawy lub zmieniły swoją formę.

Miniatury opracowano w skali 1:25 (według międzynarodowego standardu stosowanego w parkach miniatur) wraz z najdrobniejszymi szczegółami wystroju architektonicznego oraz licznymi elementami otoczenia właściwymi epoce, której odpowiada dany model. Dla poszczególnych budowli wykonaliśmy liczne figurki postaci w strojach z epoki oraz pojazdów – od karoc i tramwajów konnych po samochody.

Docelowo projekt zakłada realizację pięćdziesięciu miniatur przedstawiających nie tylko warszawskie budynki, ale również obiekty z całego województwa mazowieckiego.